FAQ Zaloguj
Szukaj Profil
Użytkownicy Grupy
Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości
Rejestracja
Łacina
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Forum www.filologiapolskakalisz.fora.pl Strona Główna » ARCHIWUM / ROK I » Łacina
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
ref
StudentDołączył: 03 Maj 2008
Posty: 35
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

Skąd: OstróWlkp / Kalisz

 Post Wysłany: Nie 0:56, 01 Cze 2008    Temat postu: Łacina

Tutaj macie listę (niepełną - brakuje skrótów) słówek i sentencji, które będą wymagane na egzaminie z Łaciny. Oczywiste jest, że mało kto będzie je umiał wszystkie (dotkniętych przepraszam xD) dlatego niech posłuży ta lista za zrobienie ściąg wszystkim, którzy potrzebują.
Owocnego "kopiuj, wklej, zmień czcionkę"! Powodzenia Very Happya capite – od nowego wiersza
ab ovo – od jaja, od początku
ad absurdum – do absurdu, niedorzeczności
ad acta – do akt, umieszczenie dokumentu między aktami spraw załatwionych
ad Kalendas Graecas – na greckie kalendy, odłożyć na czas nieokreślony
ad hoc – do tego
ad infinitum – w nieskończoność, bez końca
ad rem – do rzeczy
alias – inaczej (np. „inaczej zwany”)
alibi – gdzie indziej (dowód stwierdzający nieobecność osoby podejrzanej w miejscu przestępstwa)
alter ego – drugi ja, sobowtór, przyjaciel
Alma Mater – matka karmcielka (np. o szkole)
a priori – z góry, z założenia
arbiter elegantiarum – spec od mody
argumentum ad hominem / ad personam – argument do osoby, zarzut odnoszący się do osoby oponenta, a nie związany z tematem sporu
aurea mediocritas – złoty środek, umiarkowanie
ars amandi – sztuka kochania
bis – dwa razy, powtórnie
bona fide – w dobrej wierze
bonum commune – dobro wspólne, ogółu
bene meritus – dobrze zasłużony
caput mundi – głowa świata, stolica świata
conditio sine qua non – warunek nieodzowny
consensus omnium – za zgodą wszystkich
contra legem – wbrew prawu
corpus delicti – dowód rzeczowy świadczący o przestępstwie
credo – wierzę, wyznanie wiary, to w co wierzę
curriculum vitae – przebieg życia, życiorys
debet – winien, habet – ma
de facto – w istocie, w rzeczywistości
deus ex machina – Bóg z maszyny, niespodziewanie pojawiająca się osoba
dictum – powiedzenie
dictum factum – powiedziane – wykonane, „mówisz – masz”
dies irae – dzień gniewu
docere et delectare – uczyć i bawić, ucząc bawić (docere, movere, delectare – uczyć, poruszać, sprawiać przyjemność, trzy główne zasady retoryki)
eo ipso – tym samym
ergo – więc
ex aequo – na równi, jednakowo
ex cathedra – z góry, z urzędu, oficjalnie
ex definitione – z definicji
ex libris – z księgozbioru
exemplum – przykład
explicite – wyraźnie, jasno
expressis verbis – dobitnymi słowami
homo faber – człowiek wytwórca, stwórca
homo novus – nowicjusz
homo viator – człowiek wędrowca
honoris causa – tytuł honorowy, za zasługi
horror vacui – strach przed próżnią, pustka
genius loci – duch miejsca
is feciti, cui prodest – zrobił ten, komu to przynosi korzyść
index nominum – spis imion, nazw
index rerum – spis rzeczy
in flagranti – na gorącym uczynku
in medias res – w sedno, w sam środek rzeczy
in memoriam – na pamiątkę
in optima forma – w najlepszej postaci
in persona – osobiście
in plus – na korzyść, in minus – na niekorzyść
in saecula saeculorum – na wieki wieków
in statu nascendi – na etapie rodzenia się, powstawania
ius civile – prawo cywilne
lapsus linguae – błąd językowy, przejęzyczenie
lavare manus – umywać ręce
lege artis – prawem sztuki
licentia poetica – swoboda poetycka
lupus in fabula – o wilku mowa
liberum veto – „wolne: nie pozwalam”
mea culpa – moja wina
mea maxima culpa – moja wielka wina
more maiorum – obyczajem przodków
mundi civis – obywatel świata
malum necessarium – zło konieczne
memorandum – to, co należy pamiętać, przypomnienie
modus operandi – sposób działania
modus procedendi – sposób postępowania
modus vivendi – sposób życia
mutatis mutandis – z koniecznymi poprawkami, zmieniwszy to, co należało zmienić
nihil nowi sub sole – nic nowego pod słońcem
nolens volens – chcąc nie chcąc
nota bene – zauważ dobrze, zwróć uwagę, nawiasem mówiąc
nuda veritas – naga prawda
orbis terrarum – krąg ziem, świat
pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać
pars pro toto – część za całość
per absentiam – przez nieobecność
per pedes – pieszo
perpetuum mobile – urządzenie w wiecznym ruchu
per se – przez się
persona non grata – osoba niepożądana
piae memoriae – świętej pamięci
pluromis annos! sto lat, wielu lat!
post factum – po fakcie
primum non nocere – po pierwsze nie szkodzić
primus inter pares – pierwszy wśród równych sobie
pro et contra – za i przeciw
pro bono publico – dla dobra ogółu
pro forma – dla formy, dla pozoru
pro patria – dla ojczyzny
prosit! na zdrowie! (przy toastach)
qui pro quo? – kto za kogo?
rara avis – rzadki ptak, biały kruk
sensus stricto – w ścisłym znaczeniu
stricte – ściśle
SIC – TAK, właśnie tak
signum temporis – znak czasu
silva rerum – las rzeczy
sine ira et studio – bez gniewu i zaangażowania, bezstronnie, obiektywnie
spiritus movens – duch sprawczy, motor działania
status quo – obecny stan rzeczy
status quo ante – dawny stan rzeczy
sui generis – swego rodzaju
summa cum laude – z najwyższą pochwałą, z najwyższym wyróżnieniem
summa summarum – suma sum, koniec końców, wszystko razem
terra incognita – ziemia nieznana, obcy teren
tertium non datur – trzeciego wyjścia nie ma, albo – albo
uno animo – jednomyślnie
una voce – jednogłośnie
Urbi et Orbi – miastu i światu
Urbs aeterna – wieczne miasto
vox populi (vox Dei) głos ludu (głosem Boga)
vade mecum – chodź ze mną
vis maior – siła wyższa
vis comica – siła komiczna
via – drogą
Ardua prima via est – początek drogi jest trudny
alae iacta est – kości zostały rzucone
Amicus vitae medicamentum – przyjaciel lekiem na życie (na całe życie)
Ars longa vita brevis – sztuka długa – życie krótkie
audi, vide, tace, si vis vivere in pace – słuchaj, patrz, milcz, jeśli chcesz żyć w spokoju
Audiatur et altera pars – należy wysłuchać i drugiej strony
Audentes fortuna iuvat – ls sprzyja odważnym
carpe diem! – chwytaj dzień
cogito ergo sum – myślę, więc jestem
cognosce te ipsum! – poznaj samego siebie
de gustibus non est disputandum – o gustach się nie dyskutuje
divide et imperia – dziel i rządź
dum spiro spero – dopóki żyję, mam nadzieję
errare humanum est – błądzić jest rzeczą ludzką
ecce homo – oto człowiek
festina lente! – śpiesz się powoli
facta, non verba – czynów, nie słów
gloria victis – chwała zwyciężonym
hic iacent lepus – w tym sęk, w tym cała trudność
historia est vita memoriae et magistra vitae – historia jest życiem pamięci i nauczycielką życia
homo homini lupus – człowiek człowiekowi wilkiem
homo est animal politicum et sociale – człowiek jest zwierzęciem politycznym i społecznym
hominem quaero – szukam człowieka, ze świecą szukać
honores mutant mores – zaszczyty zmieniają obyczaje
ignavis semper feriae – leniwi zawsze mają święto
in vino veritas, in aqua sanitas – w winie prawda, w wodzie zdrowie
lex retro non agit – prawo nie działa wstecz
manus artuim necessitas – ręka rękę myje
mater artium necessitas – potrzeba matką wynalazków
memento mori! – pamiętaj o śmierci
mens sana in corpore sano – w zdrowym ciele zdrowy duch
non possumus – nie możemy
nulla regula(est) sine exceptione – nie ma reguły bez wyjątku
occasio facit furem – okazja czyni złodzieja
odi et amo – nienawidze i kocham
omnia mea mecum porto – wszystko co posiadam, mam ze sobą
O tempora, mores – co za czasy, co za obyczaje
ora et labora – módl się i pracuj
panem et circenses! – chleba i igrzysk
per aspera ad astra – przez trudy do gwiazd
Sic itur ad astra – tak się idzie do gwiazd
pecunia non olet – pieniądze nie śmierdzą
per risum multum potes cognoscere stultum – poznasz głupiego po śmiechu jego
pro fide, rege er lege! za wiarę, króla i prawo(dewiza Orderu Orła Białego)
Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit! (Q.B.F.F.F.Q.S) – oby to było dobre, szczęśliwe, pomyślne I sprzyjające (formuła wypowiadana przy składaniu życzeń)
quod discis tibi discis – czegokolwiek się uczysz, ucz się dla siebie
non scholae sed vitae discimus – nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy
quo vadis? – dokąd idziesz?
res sacra mister – biedny / nieszczęśliwy jest rzeczą świętą
sapere aude! – odważ się byćmądrym! („sapere auso” – temu, który odważył się być mądry – hasło medalu wręczonego przez króla Stanisława Augusta Stanisławowi Konarskiemu)
sero venientibus ossa – późno przychodzącym kości
scio me nihil scire – wiem, że nic nie wiem (sokrates)
spes mater stultorum – nadzieja matką głupich
sursum corda! – w górę serca!
tempus fugit – czas ucieka
tempora mutantum et nos mutamur in illis – czasy się zmieniają i my w nich się zmieniamy (wraz z nimi)
totus tuus – cały twój
ubi concordia ibi victoria – gdzie zgoda, tam zwycięstwo
usus est optimus magister – praktyką najlepszą nauczycielka ( usus – zwyczaj, praktyka)
vanitas, vanitatum et omnia vanitas – marność nad marnościami i wszystko marność (kohelet)
veni, vidi, vici – przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem
veni, vidi, Deus vicit – przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył
crux Virtuti Militari – krzyż „za odwagę bojową”
verba docent, exempla trahunt – słowa uczą, przykłady pociągają
vivat! – niech żyje! vivant! – niech żyją!
vivere est militare – życie jest walką
veritas filia temporis – prawda córką czasu
ves estis lux mundi es sal terrae – wy jesteście światłem świata i solą ziemi


Post został pochwalony 0 razy
 Powrót do góry »
Zobacz profil autora
Ewka
StudentkaDołączył: 29 Kwi 2008
Posty: 38
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Skąd: Kalisz

 Post Wysłany: Nie 21:13, 01 Cze 2008    Temat postu:

Niech Ci Bóg w dzieciach wynagrodzi! Zastanawiałam się właśnie czy to przepisywac

Post został pochwalony 0 razy
 Powrót do góry »
Zobacz profil autora
diabeł
StudentDołączył: 29 Kwi 2008
Posty: 210
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Skąd: kalisz

 Post Wysłany: Nie 21:29, 01 Cze 2008    Temat postu:

Instrukcja zdania łaciny:
1. Zrobić ściągę
2. Ściągnąć
3. Podać indeks Very Happy


Post został pochwalony 0 razy
 Powrót do góry »
Zobacz profil autora
ref
StudentDołączył: 03 Maj 2008
Posty: 35
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

Skąd: OstróWlkp / Kalisz

 Post Wysłany: Pon 16:58, 02 Cze 2008    Temat postu:

Ewka napisał:
Niech Ci Bóg w dzieciach wynagrodzi! Zastanawiałam się właśnie czy to przepisywac


Autko, wypasiona komórka, skrzynka wódki, Muniek..e Muniek nie xD, sława, bogactwo... ale nie DZIECI!!!! Shocked

Brońcie bogowie Very Happy


Post został pochwalony 0 razy
 Powrót do góry »
Zobacz profil autora
MUNIEK666
StudentDołączył: 29 Kwi 2008
Posty: 20
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Skąd: DNO PIEKŁA

 Post Wysłany: Pon 17:22, 02 Cze 2008    Temat postu:

Jak nie to nie xD A tak BTW to dzieki za te sciage stary

Post został pochwalony 0 razy
 Powrót do góry »
Zobacz profil autora
diabeł
StudentDołączył: 29 Kwi 2008
Posty: 210
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Skąd: kalisz

 Post Wysłany: Pon 19:57, 02 Cze 2008    Temat postu:

Ref, opuściłeś kilka rzeczy:

* curva – krzywa
* huius – tej, tego
* poenis – karze ("kara" w celowniku )
* spiritus – duch
* sedes - siadasz
* vale magistra - żegnaj, nauczycielko
* curvum os ranae - krzywa kość żaby
* clava curva in spelunca – krzywa maczuga w jaskini
* clava curva pie vinco - zakrzywioną maczugą pobożnie zwyciężam
* ave, ave cum ave - witaj, dziadku z ptaszkiem
* cur vaco huic - dlaczego się tym zajmuję?!
* fac! (wym. fak) - rób!
* fac id! - zrób to!


Post został pochwalony 1 raz

Ostatnio zmieniony przez diabeł dnia Pon 19:58, 02 Cze 2008, w całości zmieniany 1 raz
 Powrót do góry »
Zobacz profil autora
szwati
StudentDołączył: 28 Kwi 2008
Posty: 16
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5

Skąd: Abu Dhabi

 Post Wysłany: Pon 20:19, 02 Cze 2008    Temat postu:

Genialne!! Gdybyś miał tego shitu więcej to dawaj na forum Very Happy

A co do koła z latiny - to nie chcę się chwalić, ale mnie to tito Razz


Post został pochwalony 0 razy
 Powrót do góry »
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Forum www.filologiapolskakalisz.fora.pl Strona Główna » ARCHIWUM / ROK I » Łacina
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Solaris phpBB theme/template by Jakob Persson
Copyright © Jakob Persson 2003

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group